להזמנת סיור במרכז ההנצחה
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

*שדות חובה טלפון לבירורים: 04-9116486
אישור לסיור או אופציות חלופיות, יתקבלו במייל
עמותת הכומתות הירוקות
maintitle-logo

תעודת זהות כומתות הירוקות

 

לאור אסונות צור א’ ב’ במלחמת לבנון הראשונה והצורך להנציח את זכר החללים, לסייע למשפחות השכולות הרבות של משמר הגבול באופן חוקי ומסודר ובנוסף לטפח את המורשת המפוארת של החיל הוחלט ע”י דור המייסדים להקים עמותה שתתן מענה לנושאים חשובים אלו.

עמותת הכומתות  הירוקות  נרשמה  אצל  רשם העמותות  בתאריך 29.6.1986 ומספרה 58-010-592-2. 

העמותה היא ארצית, מקום מושבה בבית מורשת והנצחה מג”ב - סמוך לצומת משמר הגבול .

המען למכתבים : ת.ד. 1758, פרדס-חנה, מיקוד  37000 .

העמותה מונה כיום  4300 חברים (שוטרי מג”ב וכחולה, שב”ס, גמלאים, משפחות שכולות ואזרחים המוקירים את החייל) . 

מטרת העמותה (עפ”י התקנון) 

 • לאגד את לוחמי הכומתות הירוקות לדורותיהם על-מנת לפעול:
 • קיום ולטיפוח קשר חברתי ותרבותי בין הלוחמים לדורותיהם.
 • תיעוד, שימור וטיפוח מורשת הקרב של משמר הגבול והקנייתה ללוחמים הצעירים.
 • עזרה בחומר וברוח, במסגרת אפשרויות העמותה, לחבריה, ללוחמי מג”ב בשירות חובה, למשפחות הנופלים ולחיל עצמו.

פעילות העמותה 

 • ליזום, לקיים ולטפח מפעלים לקידום השגת המטרות דלעיל, כולל :
 • מפגשים.
 • הוצאת כתבי עת, ספר מג”ב.
 • הקמת מפעלי הנצחה – בית חינוך מג”ב.
 • מפעלי התרמה ואיסוף כספים, השקעתם וניהולם על-ידי העמותה ושימוש בהם למען המטרות דלעיל, כולם או חלקי.

 

מוסדות העמותה

א. אסיפה כללית / המוסד העליון של העמותה היא האסיפה הכללית של כל חברי העמותה שמתכנסת לפחות  פעם בשנה. האסיפה הכללית קובעת את דרכי פעולתה ומדיניותה של העמותה, מאשרת את תקציבה השנתי, בוחרת את מועצת העמותה וממלא אחר כל התפקידים והסמכויות שיוחדו לה בתקנון. הודעה על מועד, מקום והנושאים שיועלו באסיפה  מתפרסמים בעיתון  ידיעות אחרונות שבועיים לפני המועד.

 

ב. ועד העמותה / נבחרים ע”י האסיפה הכללית. 

הועד כולל כיום: 

יו”ר העמותה – דוד ליבנה – תנ”ץ (גמ’)

משנה ליו”ר  –  אלכס זלקוביץ – נצ”מ (גמ’)

מזכיר וגזבר  – אבי גיטלי – רפ”ק (גמ’)

רכזת רווחה  – מזל כוכבי – רפ”ק (גמ’)

חבר ועד – משה זוסמן – נצ”ם (גמ’)

חבר ועד – יצחק מלכה – נצ”ם (גמ’)

חבר ועד –  מרדכי אלקסלסי (פולו) רנ”ג (גמ’)

חבר ועד – טוביה ברונר – נצ”ם (גמ’)

חבר ועד – פנחס שם-טוב – רנ”ג (גמ’)

 

ג. ועד מבקר / נבחר ע”י האסיפה הכללית ומונה שלושה חברים לפחות.  מבקר את פעולות העמותה ופנקסיה וספרי החשבונות, מוסדותיה ומפעליה ומגיש דו”ח שנתי על ממצאיו לאסיפה הכללית.

 

ד. רואה חשבון / מתמנה  ע”י האסיפה הכללית. תפקידו להכין את הדין וחשבון הכספי הכולל הכנסות והוצאות.  בתפקיד זה מכהן רו”ח עמי כוכבי המבצע אותו בהתנדבות מיום הקמת העמותה.

 

ה. יועץ משפטי / עו”ד ניסים מעוז – תנ”ץ (גמ’)    

 

עיקרי פעילות העמותה 

א. בתחום הרווחה   

רכישת שי למשפחות השכולות והפצתו ע”י מערך רווחה מג”ב לבתי המשפחות לקראת ראש השנה.

-  נופש שנתי מסובסד לאלמנות ולהורים השכולים בארץ או בחו”ל.

-  נופש שנתי מסובסד בארץ או בחו”ל לנכים קשים ממג”ב ולבני/בנות זוגם.

-  שי נישואין ובר/בת מצווה ליתומי החיל.

-  שי נישואין לנכים קשים.

-  מענקי סיוע כספיים לחברי העמותה ולמשפחות השכולות עפ”י תחקירי רווחה.

-  ארגון וסבסוד ימי כיף וסיורים לימודיים לחברי העמותה בעיקר לגמלאים.

 

ב. בתחום המורשת

-  הפקת הביטאון השנתי של העמותה והפצתו לחברים, למשפחות השכולות, לטירונים בבה”ד מג”ב ולגורמים נוספים הפועלים מול העמותה.

-  הוצאה לאור של מחקרים אודות אירועי מג”ב בעבר ובהווה. 

-  סיוע במימון כנסים ועצרות  שמשתתפים בהם גם גמלאים ומשפחות שכולות.

 

ג.  בתחום ההנצחה 

-  תחזוקת חדרי ההנצחה וההתייחדות .

-  זר העמותה להלוויות שוטרי מג”ב ובני משפחות שכולות .   

 

ד.  בתחום התחזוקה  

-  העברת תרומה שנתית למשטרת ישראל לתחזוקת כל האתר .

 

ה.   בתחום הפיתוח  

-  בוצעו פרוייקטים כגון : שיפוץ האנדרטה עצמה כולל צביעה, הכפלת שטח רחבת המסדרים, תרנים חדשים  לדגלים, תוספת עמודי תאורה, מבנה ממוזג לשומרים, תוספת דרכי גישה לנכים ועוד... 

תוכניות לשנים הקרובות

 • בניית טריבונה נוספת >> הכוללת כ-400 מקומות ישיבה תוך ניצול החלל מתחתיה לצרכים עתידיים. 
 • העמותה שילמה עבור פרויקט זה  2 מיליון ₪ בשנת 2009.
 • העתקת חדרי ההנצחה למבנה חדש >> או מציאת פיתרון אחר וזאת בעיקר עקב הצפיפות בחדר ההתייחדות. 
 • שדרוג המוזיאון >>  תוך שילוב אמצעי הדרכה חדישים . 
 • שינויים באמפיתיאטרון הפנימי >>  באתר ותוספת מושבים.
 • הקמת קריית חינוך מג”ב>>  במתחם האתר, שיאכלס שתי פלוגות בו זמנית לסדרות חינוך.
 • פיתוח סביבתי בכל שלב.

 

מקורות התקציב של העמותה

מקורות התקציב הם:  

 • דמי חברות בעמותה 
 • סיוע משרד הביטחון לתחזוקת בית מורשת והנצחה מג”ב
 • תרומות

 

צוות בית מורשת והנצחה מג”ב

המשאב החשוב ביותר במקום הוא הצוות ממשמר הגבול בראשו עומד ההיסטוריון רב-פקד ד”ר טל משגב וצוות מדריכים ותחזוקה. הצוות עוסק בהדרכת המבקרים במקום, הדרכה ביחידות מג”ב, באתרי מורשת קרב בכלל ובאתרי מורשת מג”ב בפרט, במחקרים, בעריכה והוצאה לאור בתחומי החינוך והמורשת  וכן בתחזוקת האתר.

 

יחסי הגומלין בין עמותת הכומתות הירוקות למשטרת ישראל/משמר הגבול

בחודש אפריל 2009 נחתם הסכם שיתוף פעולה לפיתוח ותחזוקת אתר בית מורשת והנצחה מג”ב בין המשרד לביטחון הפנים, משטרת ישראל והעמותה וזאת אחרי שלוש שנות משא ומתן, שכלל את בדיקת התנהלות העמותה, התייחסות גורמים משפטיים במשרד לביטחון הפנים, במשרד האוצר ובמשרד המשפטים ובאישור סופי של ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה שאישרה פה אחד את ההסכם.

 

במסגרת ההסכם, משטרת ישראל / משמר הגבול יפעלו לפתח את האתר ולתחזק אותו מתקציב אותו העבירה ותמשיך להעביר עמותת הכומתות הירוקות למשטרת ישראל .

לצורך האמור מונה צוות היגוי ונקבעו סדרי עבודתה . בראשו יעמוד סגן מפקד מג”ב וחברים בו נציגים מהמשרד לביטחון הפנים, מאת”ל, מחשבות המשטרה, מאגף התכנון ומשקיף מהעמותה .

כולנו תפילה שהסכם יחסי הגומלין יביא לפריצת דרך בכל הקשור לפיתוח האתר ותחזוקתו וזאת לאחר מספר שנים שנמנע מאיתנו לבצע נושאים חשובים אלו ויביאו כבוד והדר בכל הקשור להנצחת הנופלים ולשימור המורשת המפוארת של החיל.

 
 • Click to enlarge image img1.jpg Click to open image! Click to open image!
 • Click to enlarge image img2.jpg Click to open image! Click to open image!
 • Click to enlarge image img3.jpg Click to open image! Click to open image!
 • Click to enlarge image img4.jpg Click to open image! Click to open image!
 •