להזמנת סיור במרכז ההנצחה
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

*שדות חובה טלפון לבירורים: 04-9116486
אישור לסיור או אופציות חלופיות, יתקבלו במייל
עמותת הכומתות הירוקות
maintitle-logo

אסיפה כללית שנתית של העמותה

22.08.2017 | אסיפה כללית של עמותת הכומתות הירוקות

111אסיפה כללית שנתית של העמותה - נערכה ביום ג'  22.8.2017 החל מהשעה 10:00 

בבית מורשת והנצחה מג"ב (באנדרטת מג"ב, סמוך לצומת משמר הגבול).

 

סדר היום : 

10:00  מפגש חברים  וכיבוד קל

10:30  האסיפה הכללית                                

-   סקירת פעילות העמותה בשנת  2016

-   הצגת הדו"חות הכספיים ליום 31.12.2016  ואישורם

-   הצגת הדו"ח המילולי לשנת 2016 ואישורו

-   הצגת דו"ח ועדת הביקורת לשנת 2016 ואישורו

-   הצגת הצעת תקציב ותוכניות לשנת  2017 ואישורם

-   אישור המשך העסקתו של רואה החשבון

-   בחירת ועדת ביקורת

-   נושאים כלליים 

13:00   -   ארוחת צהריים - במזנון

 

בברכה ,  

אבי גיטלי                                     תת-ניצב בגמלאות דוד ליבנה

מזכיר וגזבר העמותה                              יושב ראש העמותה

050-7560413                                                050-9912201

 

 תודה לכל המשתתפים שבאו להצביע כדי להשפיע !!!

 

 

 

עמותת הכומתות הירוקות (ע.ר)

בית מורשת והנצחה משמר הגבול – (צומת משמר הגבול)  * מס' עמותה  580105922