להזמנת סיור במרכז ההנצחה
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

*שדות חובה טלפון לבירורים: 04-9116486
אישור לסיור או אופציות חלופיות, יתקבלו במייל
עמותת הכומתות הירוקות
maintitle-logo

אסיפה כללית שנתית

עמותת הכומתות הירוקות (ע.ר)

בית מורשת והנצחה משמר הגבול – (צומת משמר הגבול)  * מס' עמותה  580105922 

111 

31.08.2023 | זימון לאסיפה הכללית השנתית של העמותה

                 הנדון : זימון לאסיפה הכללית השנתית של העמותה

                סימוכין : חוק העמותות, התש"ם – 1980

 

  1. הנך מוזמן/ת לאסיפה הכללית השנתית של העמותה שתיערך בבית מורשת והנצחה מג"ב (באנדרטה), סמוך למחלף משמר הגבול, ביום ה' 31.8.2023 החל משעה  10:00.

 

  1. הודעות זימון לכל חברי העמותה יפורסמו בעיתונים ידיעות אחרונות וישראל היום עפ"י  תקנון העמותה.

 

3.  סדר היום :  10:00  מפגש חברים  וכיבוד קל

                      10:30 האסיפה הכללית :

                -   סקירת פעילות העמותה בשנת  2022

                -   הצגת הדו"חות הכספיים ליום 31.12.2022  ואישורם

                -   הצגת הדו"ח המילולי לשנת 2022 ואישורו

                -   הצגת דו"ח ועדת הביקורת לשנת 2022 ואישורו

                -   הצגת תוכניות והצעת תקציב לשנת 2024 ואישורם

                -   אישור המשך העסקתו של רואה החשבון

                -   בחירת ועדת ביקורת

                -   שינויים בתקנון העמותה – הצגתם ואישורם 

  13:00   כיבוד

 

    4.  נודה להשתתפותך הפעילה .

 

      הערה חשובה – לאור שינויים בהסדרי התנועה באזור, ביטול צומת משמר הגבול ופתיחת מחלף משמר הגבול מומלץ מאוד להפעיל ווייז ולרשום : אנדרטת משמר הגבול                                              

                                                                                           

                אבי    גיטלי                                              יצחק ישראל – ניצב בדימוס

           מזכיר וגזבר העמותה                                          יושב ראש העמותה

                050-7560413

 

 

 

 

 

 

 

 

06.09.2022 | זימון לאסיפה הכללית השנתית של העמותה

הנדון : זימון לאסיפה הכללית השנתית של העמותה

                  סימוכין : חוק העמותות, התש"ם – 1980

 

1.     הנך מוזמן/ת לאסיפה הכללית השנתית של העמותה שתיערך בבית מורשת והנצחה מג"ב  (באנדרטה) , סמוך למחלף משמר הגבול , ביום ג'  6.9.2022 החל משעה  10:00 .

2.     הודעות  זימון  לכל  חברי  העמותה  פורסמו  בעיתונים ידיעות אחרונות וישראל היום עפ"י  תקנון העמותה .

3.  סדר היום :  10:00  מפגש חברים  וכיבוד קל

                      10:30  טקס הנצחה בפינת דור המייסדים של העמותה

            11:00 האסיפה הכללית :

-   סקירת פעילות העמותה בשנת  2021

-   הצגת הדו"חות הכספיים ליום 31.12.2021  ואישורם

-   הצגת הדו"ח המילולי לשנת 2021 ואישורו

-   הצגת דו"ח ועדת הביקורת לשנת 2021 ואישורו

-   הצגת תוכניות והצעת תקציב לשנת 2023 ואישורם

-   אישור המשך העסקתו של רואה החשבון

-   בחירת ועדת ביקורת

-   שינויים בתקנון העמותה – הצגתם ואישורם 

13:00   כיבוד

 

    4.  נודה להשתתפותך הפעילה .

 

הערה חשובה – לאור שינויים בהסדרי התנועה באזור,

ביטול צומת משמר הגבול ופתיחת מחלף משמר הגבול

מומלץ מאוד להפעיל ווייז ולרשום : אנדרטת משמר הגבול                                              

                                                                                           

                                                                              יצחק ישראל – ניצב בדימוס

                                                                                יושב     ראש     העמותה

 

 

 

 

 

 

 

 

13.07.2021 | סיכום הבחירות לוועד העמותה וישיבת וועד ראשונה

 

הנדון:

סיכום הבחירות לוועד העמותה וישיבת וועד ראשונה – 13.7.2021

 

כללי – הבחירות לוועד העמותה נערכו ביום ג' 13.7.2021, לאחר שהוקדמה בשנה עקב מותו הפתאומי של יושב ראש העמותה האחרון תת-ניצב בדימוס דוד ליבנה ז"ל וזאת עפ"י החלטת האסיפה הכללית שנערכה ביום 17.11.2020

מאז פטירתו של דוד ליבנה ז"ל מילא את מקומו המשנה וממלא מקומו של יו"ר העמותה, ניצב משנה בדימוס אלכס זלקוביץ'. מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות התכנס הוועד לישיבתו הראשונה.

הכנות לבחירות לוועד העמותה – הבחירות כאמור נקבעו ליום 13.7.2021 בבית מורשת והנצחה מג"ב סמוך לצומת משמר הגבול.

דבר קיום הבחירות פורסם ביום 10.6.2021 עפ"י תקנון העמותה בשני עיתונים יומיים: ידיעות אחרונות וישראל היום. בנוסף לכך הפיצה העמותה את דבר הבחירות באתר האינטרנט של העמותה, בפייסבוק עמותת הכומתות הירוקות, בקבוצות הווטסאפ השונות של גמלאי מג"ב ובמייל של חברי העמותה שיש ברשותנו את כתובת המייל שלהם. בפרסומים השונים פירטנו את מועד ושיטת הבחירות, מקום הבחירות, זכאות לבחור ולהיבחר, אופן ההזדהות בקלפי וכו...

הנהלת העמותה הכינה מקום מתאים לקיום הבחירות, ארגז קלפי תקני, רשימת חברי העמותה בעלי זכות בחירה, פתקי הצבעה עם רשימת 13 המועמדים מתוכם ניתן היה לבחור עד 11 מועמדים, טופס עזר לספירת הקולות לוועד, טופסי עזר לבחירת יו"ר העמותה, משנה ליו"ר העמותה ומזכיר גזבר העמותה וכן טופס לרישום פרוטוקול תוצאות הבחירות .

ועדת הבחירות – ליו"ר ועדת הבחירות מונה עו"ד חיים קנת שאינו חבר בעמותה ולצידו חברי ועדת הבחירות שהם חברי העמותה: עו"ד מאיר טוביאנה, רחל עוז בן מויאל וצבי ברבי. כמשקיף נוסף הצטרף רו"ח של העמותה מר עמי כוכבי גם הוא לא חבר בעמותה.

התנהלות הבחירות – הבחירות התנהלו בסדר מופתי ובפיקוח צמוד של ועדת הבחירות. בפועל הצביעו 58 חברים. מתוכם 57 קולות כשרים.

בסיום הספירה הכריז יו"ר ועדת הבחירות את שמות 11 המתמודדים שנבחרו לפי סדר א'-ב'

1.      אבי  גיטלי

2.      אבי  שורצברג

3.      אבינועם ינאי

4.      אורי כהן – ד"ר

5.      אלכס  זלקוביץ'

6.      אנדי ריזה

7.      גילה גליק

8.      ישראל יצחק

9.      מזל כוכבי

10. פינחס שם-טוב

11. שמואל גביע

ישיבה ראשונה של הוועד שנבחר, מיד לאחר הבחירות

החברים שנבחרו לוועד העמותה התכנסו מיד לאחר הבחירות יחד עם ועדת הבחירות ובראשה עו"ד חיים קנת לבחירת ראש וועד העמותה (יו"ר העמותה), סגן ראש וועד העמותה וממלא מקומו, מזכיר וגזבר העמותה, יועץ משפטי לעמותה ואת מורשי החתימה בשם העמותה וכל זאת בהתאם לחוק העמותות ולתקנון העמותה.

לתפקיד ראש וועד העמותה – רק חבר הוועד הנבחר ישראל יצחק הציג מועמדותו לתפקיד  לאור זאת נבחר פה אחד.

לתפקיד סגן ראש וועד העמותה וממלא מקומו – רק חבר הוועד הנבחר אלכסנדר זלקוביץ' הציג מועמדותו לתפקיד. לאור זאת נבחר פה אחד.

לתפקיד מזכיר וגזבר העמותה – רק חבר הוועד הנבחר אברהם גיטלי הציג מועמדותו לתפקיד. לאור זאת נבחר פה אחד.

לתפקיד יועץ משפטי של העמותה –עו"ד מאיר טוביאנה הביע הסכמתו לתפקיד ואושר פה אחד.

מורשי חתימה בשם העמותה – חברי הוועד בחרו בר"מ כמורשי חתימה בשם העמותה:

1.      ישראל יצחק  

2.      אבי גיטלי

3.      אנדי ריזה  

4.      מזל כוכבי  

* חתימתם של שניים מהם בצירוף חותמת העמותה תחייב את העמותה

חשוב לציין שכל בעלי התפקידים בעמותה מבצעים תפקידם בהתנדבות מלאה .

 

נרשם ע"י אבי גיטלי

מזכיר וגזבר העמותה

 

 

 

 

04.07.2021 | פרסום שמות חברי העמותה שהציגו מועמדות לבחירות לוועד

פרסום שמות חברי העמותה שהציגו מועמדות לבחירות לוועד

הבחירות לוועד העמותה תערכנה ביום ג' 13.7.2021 מהשעה 11:30 עד השעה 12:30 , בבית מורשת והנצחה מג"ב, סמוך לצומת משמר הגבול .

 העמותה מונה 11 חברי וועד . יש לסמן X  ליד שמות של עד 11 מתמודדים על גבי טופס שיימסר לבוחרים בקלפי. את יו"ר העמותה (יו"ר הוועד), המשנה ליו"ר הוועד ואת המזכיר / גזבר הוועד בוחרים חברי הוועד שנבחר, מייד לאחר הבחירות .

להלן שמות חברי העמותה שהגישו מועמדות להיבחר לוועד העמותה .

הרשימה עפ"י סדר א'-ב' של שמות המתמודדים :

1. אבי (אברהם) גיטלי

2. אבי (יעקב) שורצברג

3. אבינועם ינאי

4. אורי כהן – ד"ר

5. אליהו ארויו

6. אלכס (אלכסנדר) זלקוביץ'

7. אנדי ריזה

8. גילה גליק

9. יעקב עמנואל (מנו)

10 ישראל יצחק

11 מזל כוכבי

12 פנחס  שם-טוב

13 שמואל גביע

 

13.07.2021 | אסיפה כללית  ובחירות לוועד העמותה

הודעה אודות אסיפה כללית ובחירות לוועד עמותת הכומתות הירוקות

הודעה זו מפורסמת במקביל באתר האינטרנט של העמותה, בפייסבוק ובמייל לאלו שיש ברשותנו את כתובת המייל שלהם. בנוסף פורסמו הודעות בעיתונים  "ידיעות אחרונות" ו "ישראל היום" ביום ה' 10.6.2021

הבחירות תערכנה ביום ג' 13.7.2021 בבית מורשת והנצחה מג"ב (באנדרטה)

בשילוב האסיפה הכללית עפ"י הלוז :

אסיפה כללית10:00  עד 11:30

בחירות לוועד העמותה 11:30 עד 12:30

(במידה ויחול במועד זה סגר או כל בעיה אחרת רשמית וחוקית שתמנע מהחברים להגיע, יידחה המפגש בשבועיים, דהיינו ליום ג' 27.7.2021 באותו מקום ובאותה השעה)

לידיעה כללית, עפ"י התקנון, ביום הבחירות נערוך תחילה בחירות לוועד העמותה, ובאותו יום מייד לאחר בחירת חברי הוועד, חברי הוועד שנבחרו מתכנסים ובוחרים כדלקמן :

1.      את יושב ראש הוועד שהוא גם יושב ראש העמותה

2.      את המשנה ליושב ראש העמותה שהוא גם ממלא מקום יו"ר העמותה

3.      את מזכיר וגזבר העמותה

4.      ממנים את היועץ המשפטי של העמותה (אינו חבר וועד)

5.      את ארבעת בעלי זכות החתימה בשם העמותה (מתוך חברי הוועד שנבחרו)

וועד העמותה

1.      וועד העמותה מונה 11 חברי עמותה, כולל יו"ר העמותה, משנה ליו"ר העמותה ומזכיר גזבר העמותה

2.      מתוך 11 חברי הוועד, 9 הם חברי וועד מן השורה, אחד נוסף נציג המשפחות השכולות בוועד ואחד נוסף נציג נכי מג"ב בוועד

זכות הצבעה בבחירות לוועד העמותה

כל חבר בעמותה שהינו חבר לפחות 3 חודשים לפני פרסום ההודעה על מועד הבחירות רשאי להשתתף בהצבעה

הגשת מועמדות להיבחר לוועד העמותה

1.      חבר בעמותה זכאי להיבחר לכל אחד מתפקידי הוועד, ובלבד שהינו חבר בעמותה לפחות 30 חודש לפני פרסום ההודעה על מועד הבחירות.

2.      חבר בעמותה המבקש להיבחר לוועד העמותה, יודיע לעמותה על רצונו זה בכתב 10 ימים לפחות לפני מועד הבחירות באחת משתי האפשרויות :

למייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

או  לפקס 04-8324402                          

וחובה לוודא הגעת הבקשה לנייד של אבי גיטלי 050-7560413

שיטת הבחירות

1.      ועדת הבחירות תכלול יו"ר וועדה שהוא עורך דין או רואה חשבון ועוד שני חברים שאינם מתמודדים בבחירות.

2.      הודעה על המועד, המקום ויתר הפרטים לקיום הבחירות תפורסם ע"י מזכירות העמותה לפחות 30 יום מראש בשני עיתונים יומיים עפ"י התקנון, ובנוסף נפרסם ברשתות החברתיות  .

3.      הבחירות תהיינה כלליות, אישיות, וחשאיות.

4.      כל חבר יקבל מועדת הבחירות דף הכולל את כל שמות המועמדים לפי סדר א'-ב' ויסמן X ליד שמם של עד 11 מועמדים שבחר.

5.      ועדת הבחירות תספור את הקולות שקיבל כל מועמד ותכריז את התוצאות.

6.      חברי העמותה יגיעו עם תעודה מזהה : תעודת זהות / דרכון / רישיון נהיגה / תעודת גמלאי משטרה וזאת לצורך זיהוי בפני ועדת הבחירות.

הערה – כשבוע לפני יום הבחירות נפרסם ברשתות החברתיות ובאתר את שמות החברים שהגישו מועמדותם להיבחר לוועד העמותה.

לסיכום : יום זה, פרט לבחירת הוועד שיצעיד את העמותה בארבע השנים הבאות, 

ינוצל גם למפגש חברים אחרי תקופה ארוכה שנבצר מאיתנו להיפגש עקב מגיפת הקורונה.

          אבי גיטלי                             אלכס זלקוביץ'      

   מזכיר וגזבר העמותה              מ.מ. יושב ראש העמותה

      050-7560413                       050-6686950

 

  

20.01.2021 | פרסום ראשוני לקראת הבחירות לוועד העמותה וליו"ר

הודעה ראשונית זו מפורסמת במקביל באתר האינטרנט של העמותה, בפייסבוק ובמייל לאלו שיש ברשותנו את כתובת המייל שלהם.

לכשיוחלט על מועד הבחירות נפרסם שוב באמצעים הנ"ל ובנוסף גם בשני עיתונים יומיים עפ"י תקנון העמותה.

בתאריך 17.11.2020 ערכנו אסיפה כללית באנדרטה ואחת ההחלטות הייתה שאת הבחירות לוועד העמותה שהיו מתוכננות להיערך בשנת 2022 נקדים, ונערוך לאחר שתחלוף שנה לפטירתו של יו"ר העמותה תת-ניצב בדימוס דוד ליבנה ז"ל, דהיינו באביב 2021 וזאת לאות כבוד למנוח שהיה מקובל ואהוב על כל החברים .

לידיעה כללית, עפ"י התקנון, ביום הבחירות נערוך תחילה בחירות לוועד העמותה, ובאותו יום מייד לאחר בחירת חברי הוועד, חברי הוועד שנבחרו מתכנסים ובוחרים כדלקמן :

1.     את יושב ראש הוועד שהוא גם יושב ראש העמותה .

2.     את המשנה ליושב ראש העמותה וממלא מקום יו"ר העמותה .

3.     את מזכיר וגזבר העמותה .

4.     את היועץ המשפטי של העמותה (אינו חבר וועד) .

5.     את ארבעת בעלי זכות החתימה בשם העמותה מתוך חברי הוועד שנבחרו .

 

וועד העמותה

1.     וועד העמותה מונה 11 חברי עמותה, כולל יו"ר העמותה, משנה ליו"ר העמותה ומזכיר גזבר העמותה .

2.     מתוך 11 חברי הוועד, 9 הם חברי וועד מן השורה , אחד נוסף נציג המשפחות השכולות בוועד ואחד נוסף נציג נכי מג"ב בוועד .

זכות הצבעה בבחירות לוועד העמותה

כל חבר בעמותה שהינו חבר לפחות 3 חודשים לפני פרסום ההודעה על מועד הבחירות רשאי להשתתף בהצבעה .

 

הגשת מועמדות להיבחר לוועד העמותה

1.     חבר בעמותה זכאי להיבחר לכל אחד מתפקידי הוועד, ובלבד שהינו חבר בעמותה לפחות 30 חודש לפני פרסום ההודעה על מועד הבחירות .

2.     חבר בעמותה המבקש להיבחר לוועד העמותה, יודיע לעמותה על רצונו זה בכתב 10 ימים לפחות לפני מועד הבחירות באחת משתי האפשרויות :

למייל       This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

או  לפקס       04-8324402             

וחובה לוודא הגעת הבקשה לנייד של אבי גיטלי   050-7560413

 

שיטת הבחירות

1.     ועדת הבחירות תכלול יו"ר וועדה שהוא עורך דין או רואה חשבון ועוד שני חברים שאינם מתמודדים בבחירות  .

2.     הודעה על המועד, המקום ויתר הפרטים לקיום הבחירות תפורסם ע"י מזכירות העמותה לפחות 30 יום מראש בשני עיתונים יומיים עפ"י התקנון, ובנוסף נפרסם ברשתות החברתיות  .

3.     הבחירות תהיינה כלליות, אישיות, וחשאיות .

4.     כל חבר יקבל מועדת הבחירות דף הכולל את כל שמות המועמדים לפי סדר א'-ב' ויסמן X ליד שמם של עד 11 מועמדים .

5.     ועדת הבחירות תספור את הקולות שקיבל כל מועמד ותכריז את התוצאות .

6.     חברי העמותה יגיעו עם תעודה מזהה : תעודת זהות / דרכון / רישיון נהיגה / תעודת גמלאי משטרה וזאת לצורך זיהוי בפני ועדת הבחירות .

 

לסיכום : יום זה, פרט לבחירת הוועד שיצעיד את העמותה בארבע השנים הבאות, ינוצל גם למפגש חברים אחרי תקופה ארוכה שנבצר מאיתנו להיפגש עקב מגיפת הקורונה.

 

 

אבי   גיטלי                                                    אלכס  זלקוביץ'    

מזכיר וגזבר העמותה                                      מ.מ. יושב ראש העמותה

050-7560413                                              050-6686950

 

 

 

18.9.2019 | אסיפה כללית שנתית

אסיפה כללית שנתית של העמותה


בס''ד


הנדון : זימון לאסיפה הכללית השנתית של העמותה
סימוכין : חוק העמותות, התש"ם – 1980


1. הנך מוזמן/ת לאסיפה הכללית השנתית של העמותה שתיערך בבית מורשת והנצחה מג"ב (באנדרטה) , סמוך לצומת משמר הגבול , ביום ד' 18.9.2019 החל משעה 10:00 .

2. הודעות זימון לכל חברי העמותה פורסמו בעיתונים ידיעות אחרונות וישראל היום עפ"י תקנון העמותה. בנוסף, דף זה מפורסם באתר האינטרנט של העמותה.

3. סדר היום : 10:00 מפגש חברים וכיבוד קל
11:00 האסיפה הכללית :
- סקירת פעילות העמותה בשנת 2018
- הצגת הדו"חות הכספיים ליום 31.12.2018 ואישורם
- הצגת הדו"ח המילולי לשנת 2018 ואישורו
- הצגת דו"ח ועדת הביקורת לשנת 2018 ואישורו
- הצגת תוכניות והצעת תקציב לשנת 2019 ואישורם
- אישור המשך העסקתו של רואה החשבון
- בחירת ועדת ביקורת
- דיון כללי
13:00 ארוחת צהריים - במזנון


3. נודה להשתתפותך הפעילה .

בברכה ,

דוד ליבנה – תנ"צ בדימוס
יושב ראש העמותה

 

לחצו כאן - להתרשמות מתוכנית הכנס ואלבום התמונות

 

111 

07.8.2018 | אסיפה כללית שנתית

אסיפה כללית שנתית של העמותה

תערך ביום ג'  07.08.2018 - בבית מורשת והנצחה מג"ב (באנדרטת מג"ב, סמוך לצומת משמר הגבול).

 

לחצו כאן - להתרשמות מתוכנית הכנס ואלבום התמונות

111 

22.8.2017 | אסיפה כללית שנתית

אסיפה כללית שנתית של העמותה

נערכה ביום ג'  22.8.2017 - בבית מורשת והנצחה מג"ב (באנדרטת מג"ב, סמוך לצומת משמר הגבול).

 

לחצו כאן - להתרשמות מתוכנית הכנס ואלבום התמונות

 

111

 

20.9.2016 | אסיפה כללית שנתית

אסיפה כללית שנתית של העמותה בציון 30 שנים להקמת העמותה

1. הנך מוזמן לאסיפה הכללית של העמותה שתיערך ביום ג' 20.9.2016 החל מהשעה 10:00 בבית מורשת והנצחה מג"ב (סמוך לצומת משמר הגבול) .

2. סדר היום : 10:00 מפגש חברים וכיבוד קל

 

10:30 האסיפה הכללית

 

- שלושים שנים להקמת העמותה

- סקירת פעילות העמותה בשנת 2015

- הצגת הדו"חות הכספיים ליום 31.12.2015 ואישורם

- הצגת הדו"ח המילולי לשנת 2015 ואישורו

- הצגת דו"ח ועדת הביקורת לשנת 2015 ואישורו

- הצגת הצעת תקציב ותוכניות לשנת 2016 ואישורם

- אישור המשך העסקתו של רואה החשבון

- בחירת ועדת ביקורת

- נושאים כלליים

 

12:30 - ארוחת צהריים - במזנון

 

4. נודה להשתתפותך הפעילה .

 

בברכה ,

 

אבי גיטלי                                         תת-ניצב בגמלאות דוד ליבנה

מזכיר וגזבר העמותה                      יושב ראש העמותה

050-7560413                                     050-9912201

 

111

 

27.8.2015 | אסיפה כללית שנתית

אסיפה כללית שנתית של העמותה

וטקס להנצחת זכרו של ניצב משנה בגמלאות אברהם מרכוס ז"ל

 

1. הנך מוזמן לאסיפה כללית שנתית של העמותה ולטקס להנצחת זכרו של ניצב משנה בגמלאות אברהם מרכוס ז"ל בפינת ההנצחה לזכר דור מייסדי העמותה שחתומים על האמנה להקמת העמותה, שיערכו בבית מורשת והנצחה מג"ב (באנדרטה) , סמוך לצומת משמר הגבול, ביום ג' 28.7.2015 החל מהשעה 09:30 .
בטקס ישתתפו גם בני משפחתו של המנוח שנפטר בשנת 2003 .

 

2. סדר היום : 09:30 מפגש חברים וכיבוד קל
10:00 טקס ההנצחה,הסרת הלוט ודברים לזכרו של אברהם מרכוס 
11:00 האסיפה הכללית
- סקירת פעילות העמותה בשנת 2014
- הצגת תוכניות העמותה לשנת 2015
- הצגת הדו"חות הכספיים ליום 31.12.2014 ואישורם
- הצגת הדו"ח המילולי לשנת 2014 ואישורו
- הצגת דו"ח ועדת הביקורת לשנת 2014 ואישורו
- הצגת הצעת תקציב לשנת 2015 ואישורו
- אישור המשך העסקתו של רואה החשבון
- בחירת ועדת ביקורת
- אישור בעלי זכות חתימה בעמותה
- הצעה לשינויים בתקנון העמותה ואישורם
- דיון כללי 
13:00 ארוחת צהריים - במזנון

 

3. חברים, מוקירי זכרו של המנוח המבקשים לשאת דברים בטקס לזכרו של ניצב משנה בגמלאות אברהם מרכוס ז"ל מתבקשים לתאם זאת מראש עם החתום מטה לצורך שיבוצם ברשימת הדוברים .

 

4. נודה להשתתפותך הפעילה .

 

בברכה, 

 

תת-ניצב בגמלאות דוד ליבנה

יושב ראש העמותה

050-9912201

 

111