להזמנת סיור במרכז ההנצחה
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

*שדות חובה טלפון לבירורים: 04-9116486
אישור לסיור או אופציות חלופיות, יתקבלו במייל
עמותת הכומתות הירוקות
maintitle-logo

חינוך מג"ב

הצורך בעשייה חינוכית במשמר הגבול נובע ממספר טעמים. בראש ובראשונה, המורכבות והדילמות מחייבות פעולה ומאמץ חינוכי במתן משמעות למשימה ויצירת תודעה להתנהגות ערכית ומוסרית. כל זאת תוך חידוד הגבולות המוסריים במשימה.

הלוחם במג"ב חשוף במשימותיו לחברה הישראלית על מורכבותה והקונפליקטים שבה.

ר צינו לשתף אתכם, גמלאים יקרים וחברי עמותת ה"כומתות הירוקות", בתחום חדש- ישן אשר התפתח בשנים האחרונות במשמר הגבול

חינוך מג"ב

הצורך בעשייה חינוכית במשמר הגבול נובע ממספר טעמים. בראש ובראשונה, המורכבות והדילמות מחייבות פעולה ומאמץ חינוכי במתן משמעות למשימה ויצירת תודעה להתנהגות ערכית ומוסרית. כל זאת תוך חידוד הגבולות המוסריים במשימה.

הלוחם במג"ב חשוף במשימותיו לחברה הישראלית על מורכבותה והקונפליקטים שבה.

הוא מבצע משימות ורסטיליות, לעיתים אפורות ושוחקות, אשר יתבצעו באופן מיטבי באמצעות הבנת מקומו ודרך פעולתו של הארגון במשטר דמוקרטי וחידוד ההבחנה בין גבולות חופש הביטוי והדעה לבין חובת הביצוע.

הפיקוד במג"ב רואה בשירות הזדמנות אחרונה וייחודית לחיזוק בסיס הסולידאריות המשותף וסוציאליזציה לערכים שהם בלב האתוס המשותף – ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית.

הארגון, בראשותו של מפקד מג"ב, שואף לחנך ולהשפיע על הלוחמים, ליצור רגישות לשונות וסובלנות תוך כיבוד ערכי הדמוקרטיה.

ייעוד חינוך מג"ב

חינוך מג"ב יהווה סמכות מקצועית בתחום הערכי-חינוכי. יסייע למפקדים במימוש תפקידם הפיקודי חינוכי.

ייתן מענה ליחידות השונות ע"פ צורכיהן ומשימותיהן תוך שימת דגש על הפן הערכי-מוסרי של המשימה, מתן ידע עוטף משימה וחיזוק תלכיד יחידה.

יפעל להעצמת ההשתלבות החברתית ביחידה והעצמת הערכים המודגשים בכל משימה ומשימה. 

יעדי חינוך מג"ב 

  • חיזוק והשפעה על חוסנו הערכי של משמר הגבול ויכולת מפקדי ושוטרי החיל לעמוד איתנים אל מול אתגרים ערכיים. על מנת לעודד שיקול דעת ערכי, להבטיח דרך התמודדות ראויה שתסייע לצמצם את הדילמות, ולהימנע מכשלים ערכיים.
  • הבנת חשיבות ומורכבות המשימה וחיזוק הזדהות השוטר עם חובת מילוי משימתו, תוך דגש על הטמעת הערכים המרכזיים העולים מביצוע המשימה.
  • חיזוק המודעות, ההבנה וההפנמה של הגבולות המוסריים של המשימה, תוך הבנת הקשר בין שלטון החוק, דמוקרטיה, בטחון המדינה וכבוד האדם.
  • חיזוק מודעות המפקדים לאחריותם הפקידוית- חינוכית, והעשרתם בתחומי התוכן הקשורים למשימה.
  • טיפוח תנאים לדיאלוג על כבוד האדם ויצירת אקלים ביחידה של סובלנות, הידברות וכבוד לתרבות הזולת, על מנת להפוך את חווית השירות לחוויה מלמדת, חיובית ומחזקת תוך מתן הזדמנות לאוכלוסיות חדשות להשתלב באופן מיטבי.
  • העמקת הזיקה ותחושת השייכות לארץ, לחברה ולמדינת ישראל תוך דגש על ההטרוגניות האתנית במג"ב, ריבוי העולים ובני המיעוטים, גיבוש הכרתם הלאומית ותחושת השייכות.  

במשמר הגבול פועל סגל חינוכי רחב היקף הפרוש בכל יחידות החיל, קצינות חינוך ועשרות מש"קיות חינוך והוראה.

דגש על בניין הכוח-תוכניות חינוך עמוסות  בטירונות, קורס מ"כים, קורס קצינים וקורס מפקדי יחידות שבמהלכם הלוחמים והמפקדים מגבשים זהות מקצועית וערכית.

רצף חינוכי- בבניין הכוח מטרת העל הינה עיצוב דמותו הערכית והמוסרית של הלוחם/ מפקד במג"ב. קיים רצף חינוכי בהכשרות של הלוחמים והמפקדים. במסגרת התהליך החינוכי שעובר הלוחם, הוא רוכש את הכלים והידע על מנת שיבצע את משימתו על הצד המוסרי והערכי הטוב ביותר. הרצף נבנה עפ"י לבנות אשר מושתתות זו על גבי זו.

שת"פ עם גורמים מקצועיים חוץ חיליים- אשר הפכו לשותפי תפקיד וחלק ממשפחת מג"ב, כמו "המעורר" "מרכז רבין", "גשר", "ממזרח שמש" ועוד רבים וטובים.

  • Click to enlarge image 01_3.jpg Click to open image! Click to open image!
  • Click to enlarge image 01_4.jpg Click to open image! Click to open image!
  •